Vi har haft nöjet att intervjua vår gymnasiechef Torbjörn Karlsson dagen efter öppet hus, och han var positivt överraskad över resultatet.

Det kom fler besökare än som förväntades, och även dessa hade spridit ut sig jämnt över hela skolan och dess linjer.

Han pekar på att detta kan bero på att två nya linjer har öppnats på estetprogrammet – “Bild och Form” och “Estetik och Media”.

Det som troligen lockar niondeklassare till att välja Ållebergsgymnasiet är enligt Torbjörn att är så “öppensinnad”, där man inte behöver klä sig eller bete sig på ett specifikt sätt som hjälper var och en att bygga vidare på sin karaktär och självförtroende.

Trots att ansöknings siffrorna har ökat de senaste åren, så har det inte alltid varit på det sättet: när kommunen märkte 2009 att skolan var fuktskadad ända in i grunden så skedde ett snabbt beslut om att det inte skulle fungera att renovera hela skolan.

Nästkommande läsår och flera efteråt hölls lektionerna i baracker spridda över hela skolområdet. Under denna period så sökte 59% av årskullen till Ållebergsgymnasiet, jämfört med det normala 75-78% idag. Vecka 44 nuvarande år så hade gymnasiet en 5-årsbesiktning och klarade testet utan någon anmärkning. Detta beror på enligt Torbjörn att eleverna är själva rädda om skolan och tar hand om den så att den stanna i sitt fräscha skick.

Mateusz Ilczuk

Nora Jaeckel, Sa15s