Torbjörn Karlsson 

Gymnasiechef

Våren 2020 drabbades världen av coronaviruset som har påverkat både vår vardag, yrkesliv och skola. Från och med 17 mars bedriver Ållebergsgymnasiet distansundervisning. 
Så här tänker gymnasiechefen kring skolans framtid och coronaviruset. 

Hur tänker du på skolans framtid och skolans förändringar?

Jag är optimistisk inför framtiden. Skolan har fantastiska elever och fantastisk personal vilket givit Ållebergsgymnasiet ett väldigt bra rykte. Det ska vi tillsammans förvalta på bästa sätt.

Vad tror du kommer ske för förändringar i skolan i framtiden?

Den frågan är inte lätt att svara på. Ibland förändras våra styrdokument, dvs skollag och gymnasieförordning och ibland förändras innehållet i gymnasiets program.Vi får helt enkelt avvakta den utredning som just nu pågår på nationell nivå och se vad den kommer fram till.

Vad vill du förändra på?

Jag skulle önska att alla gymnasiekurser var längre än 50p vilket många gånger upplevs som stressande för både elever och lärare. Hellre ett ämnesgymnasium än ett kursgymnasium om jag skulle tvingas att välja. Det är åtminstone vad jag upplevt att gymnasieskolornas elever har tyckt under åren och många lärare skriver under på det.

Vad tycker du om skolan i dagsläget?

Jag tycker att vi har en helt fantastisk skola; en plats att längta till, tack vare vår fina sammanhållning som vi ibland kallar för ”Ållebergsandan”.

Med tanke på ekonomin och budget vad tycker du kring det?

Det som nu sker i världen har vi troligen aldrig upplevt, åtminstone inte i modern tid. Att det kommer att påverka både länders och kommuners ekonomi står redan helt klart. Vilken budget vi får oss tilldelad är därför helt omöjligt att spekulera i. Vårt uppdrag är att göra det absolut bästa vi kan med de pengar vi får, oavsett om det blir mycket, lite, eller någonstans däremellan.

Vad tycker du om att skolan nu stängts ner pågrund av coronaviruset?

Vi respekterar de beslut som fattats och jobbar utifrån de förutsättningar som gäller. Det är en allvarlig situation och vi måste följa de rekommendationer som myndigheterna ger. Självklart hoppas vi dock, liksom alla andra, att vi snart är tillbaka i ett normalläge igen. Den längtan delar vi nog med hela världens befolkning skulle jag tro.