Thilda Jälthammar fyller 20 i år och tog studenten
sommaren 2021. Efter studenten valde hon att göra
lumpen dels för att hon tycker det är en bra erfarenhet
och dels för att hon inte visste vad hon ville göra efter studenten.

Uttagningsprocessen började med att Thilda fick svara på frågor om
sig själv och sedan skicka in. Efter det blev hon kallad till plikt och
prövningsverket i Malmö där hon fick genomgå olika tester. Hon
fick göra IQ-test, fysiska tester, träffa en sjuksköterska samt
träffa en psykolog. Thilda tycker att det bästa med lumpen
är alla nya vänner hon fått, men även den varierande
vardagen. Något hon också tycker är bra är att få
testa på nya saker och se hur mycket hon klarar av.

Hon har både fått testa på mycket fysiska
påfrestningar men även psykiska.
Majoriteten är roliga och lärorika
saker som är bra att ha med sig i
framtiden. Thildas tips till framtida
personer som ska göra lumpen är
att vänja sig vid att vara mycket
i skogen, men även vänja kroppen
vid att bära tungt. Då det var den
största påfrestningen för henne.

 

 

Text och layout Hanna Fredriksson

 

THILDA

JÄLTHAMMAR