Trygg i Ållebergsgymnasiet

Trygg i Ållebergsgymnasiet

Det är viktigt att känna sig trygg för att lära sig. Skolan har ansvar att skapa stödjande miljö för alla elever.
Trygg skolan bygger på ett samarbete mellan elever, lärare, föräldrar och övriga personal.
I skolan träffar elever olika typ av brott till exempel misshandel, trakasserier och kränkning.
Många barn är mobbad i Sverige. Enligt undersökning blir ungefär 10 elever utsatt av mobbning, kränkning i Ållebergsgymnasiet. Brott
på skolan är förbjudet.
Vad är LOOP-gruppen?
LOOP är en grupp av lärarna som arbetar tillsammans för att göra Ållebergsgymnasiet fritt från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, LOOP-gruppens samordnade är Helena
Rask.
De vill att varje individ på skolan ska känna sig trygg, respekterad och uppmärksammad. Om någon känner sig trakasserad eller kränkt ska detta hanteras skyndsamt och professionellt.
De arbetar hårt för att hålla vår trygghet i skola. De brukar skicka ut elevenkäten på it’s Learning där får elever möjlighet att svara på dem frågorna.
Elevenkäten består av olika frågor exempelvis om rasism, trygghet, trivsel, kränkning och hur vi bemöter varandra. LOOP-gruppens syftet är att sprida kunskap om likabehandling i skolan.
Hur kan man hantera de kriminella handlingar?
-Prata med din mentor om du inte känner sig trygg
-LOOP-gruppen
-Socialtjänsten
-Polis
Källa: www.ållebergsgymnasiet.se
Gisele Ngabo, Sa15s