Klimatet är hotat

Klimatet är hotat

Naturvårdsverket sa att vi har 20 år på oss att fixa detta. Idag 10 år senare med endast 10 år kvar på oss att strida mot klimathotet har vi kommit en bit på vägen, men långt ifrån tillräckligt. Det som våra föräldrar och farföräldrar har ställt till med måste vi fixa nu, det väntas mer torka, översvämningar och värmeböljor. Vi ska hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader, men det verkar vara svårare än vad vi tidigare trott.

Världens länder minskar sakta på utsläppen av växthusgaser enligt ett avtal, men forskarna är rädda att jorden är påväg att gå in i en fas som forskarna kallar ett växthusliknande tillstånd. Vårt klimat kommer på sikt vara mellan 4-5 grader högre än den temperaturnivå som vi bör ha. Eftersom att vi ska hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader och att det kommer vara så pass många grader varmare så kommer det att ge många dåliga konsekvenser. Ett exempel är att havsnivån kommer att vara 10-60 meter högre än den är idag efter som att isarna smälter.

Att klimatet har ändrats och att den globala uppvärmningen har höjts har vi även kunnat märka av i sommar. Vi hade en otroligt varm sommar och det var absolut inte ett normalt väder för Sverige. Det var runt 30 garder största delen av sommaren, det var vattenförbud på många ställen i landet och det var eldningsförbud i hela landet i princip hela sommaren, detta är inte normalt för Sverige. Vårt klimat har ändrats, och detta är på grund av allt vi släpper ut i naturen.

– De utsläpp av växthusgaser som människan ligger bakom är inte det enda som påverkar temperaturen på jorden, men vår studie visar att en global uppvärmning på 2 grader som framkallas av människan kan utlösa andra processer, så kallade ”feedbacks”, som kan driva fram ytterligare uppvärmning, även om vi slutar att släppa ut växthusgaser, säger Will Steffen vid Australian National University och Stockholm Resilience Centre.

Just nu ligger den globala genomsnittstemperaturen på lite mer än en grad över det normala, och för varje decennium stiger temperaturen med 0,17 grader och för att försöka undvika ”hothouse earth” krävs det en minskning av växthusgasutsläpp och även en förbättring av nya biologiska koldioxidsänkor.

Cornelia Steise Sa16m