FN-dagen på Ållebergsgymnasiet

FN-dagen på Ållebergsgymnasiet

Varje år den 24 Oktober firar vi FN-dagen. I år är det 73 år sedan Förenta Nationerna (FN) bildades och detta ville vi givetvis på Ållebergsgymnasiet fira.

FN-dagen är en dag för att uppmärksamma och reflektera kring allt som FN gör i världen. Tillsammans skapar vi en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter.

Det var en hel del elever och personal som stod i skolcafeterian för att ta del av firandet. Fokusen låg på skolkören och de FN-soldaterna Staffan Wiljergård och Henrik Franzén. Båda två jobbar i skolan, Staffan Liljegård som rektor och Henrik Franzen som elev coach med ett förfluten som FN-soldat.

FN:s arbetsområden utgörs av kort sagt allt som har att göra med fred och säkerhet, utveckling eller mänskliga rättigheter. Som FN soldat är man i ett land med krig för att dämpa konflikterna genom att hjälpa till men inte lägga sig i ’’krigandet’’.
Militärerna är där för att dämpa skadan resterande försöker kämpa för att bygga samhällen, de civila människorna jobbar med demokrati till ett rätt samhälle.

Henrik Franzén officer i 15 år och tjänstgjorde utomlands för FN i ca 1,5 år. Han var bland annat i Somalia år 1993 när landet var nära inbördeskrig och även i Balkan när det krigades där.

De erfarenheter man bär med sig från tiden man tjänstgjorde är väldig viktig och det utvidgar ens tankar. Staffan Wiljergård tyckte att det var en fantastisk insats att få ta del av att vara FN soldat och att det va värt den tiden.

Han berättar även att det fanns vissa stunder han kände sig rädd som när man hamnade i situationer som man ville bort ifrån men man måste vara kvar och tänka att man sökt sig dit frivilligt.

Henrik Franzén nämner även att kriget tar fram det bästa och sämsta hos människor. Det bästa är att faror väcker människor att hjälpas åt mer och det sämsta är att kriget kan vara ett sätt för sjuka människor att använda sina utryck till sina egna fördelar.

Henrik Franzén känner att han inte ångrar en enda sekund av det han varit med om. Henrik säger att det är en livserfarenhet många saker man sett och varit med om känns misslyckade men man känner ändå glädje för att man varit med om det.

Sunisa Seekuancha

Emilia Abrahamsson SA16a