Hej Gymnasiearbete!

Hej Gymnasiearbete!

Ett avgörande inslag under det tredje och avslutande gymnasieåret, oberoende av vilken linje man studerar, är gymnasiearbetet. Detta arbete handlar om att man ska väva ihop de kunskaper man har samlat på sig under gymnasietiden och att visa prov på att man är förberedd för vidare studier på högskola och universitet, eller yrkesliv.

För att få en gymnasieexamen krävs ett godkänt gymnasiearbete, och av denna anledning kan det vara klokt att redan innan påbörjat examensår fundera över vad man skulle vilja skriva om. DIGGIT 2.0 har intervjuat några av Ållebergsgymnasiets treor om deras examensarbeten, i hopp om att eventuellt ge kommande studenter lite tips och inspiration på vägen.

1. Albin Orebrand

Vad handlar ditt gymnasiearbete om?

Jag och tre klasskamrater håller på att göra en drift trike, vilken är en sorts trehjuling med motor. Vi svarvar och fräser egna delar men köper även in vissa saker. Vi har dessutom svetsat ihop en ram av rör som vi har köpt. Vid sidan av det praktiska arbetet skriver vi även en rapport.

Varför har du valt just detta ämne?

För att det är roligt att kombinera praktiskt arbete med rapportskrivande, och för att det är givande att få ett synligt resultat. Det ger mer att kunna använda något som man har gjort än att bara ha en rapport som slutprodukt. Dessutom har jag alltid velat ha en drift trike men att köpa en färdig är dyrt.

Vad kan vara viktigt att tänka på när man skriver/producerar ett gymnasiearbete?

Att välja något som man tycker är intressant och roligt, eftersom det på så vis blir lättare att hitta motivation till att arbeta. Dessutom är det viktig att börja i tid, så att man inte tvingas stressa med att färdigställa sitt gymnasiearbete.

2. Felicia Arvidsson

Vad handlar ditt gymnasiearbete om?

Mitt gymnasiearbete handlar om marknadsföring via sociala medier, och bygger på en intervjustudie om användandet av sociala medier i klädbutiker i Falköping.

Varför har du valt just detta ämne?

Jag valde detta ämne för att jag tycker att det är intressant med sociala medier och hur företag använder de i sin marknadsföring.

Vad kan vara viktigt att tänka på när man skriver/producerar ett gymnasiearbete?

Jag tror det viktiga är att skriva om något man själv tycker är kul eftersom att gymnasiearbetet är relativt fritt och man har eget ansvar så är det lättare att engagera sig i något kul. Om du väljer ett ämne du inte är intresserad är det lätt att du skjuter upp allt.

3. David Janneson

Vad handlar ditt gymnasiearbete om?

Jag ska utföra en elinstallation i ett litet rum, där jag bland annat ska installera en motor och sätta upp belysning.

Varför har du valt just detta ämne?

Alla som går elprogrammet gör samma gymnasiearbete för att elbranschen vill att man ska kunna alla de moment som ingår i gymnasiearbetet.

Vad kan vara viktigt att tänka på när man skriver/producerar ett gymnasiearbete?

Vad som är viktigt att tänka på när man utför sitt gymnasiearbete är att planera sin tid så att man slipper stressa dagarna innan inlämning, och för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Om man stressar sig igenom uppgiften kan man ofta missa vissa detaljer som kanske är avgörande vid betygssättning.

4. Nora Roslund

Vad handlar ditt gymnasiearbete om?

Jag driver ett UF-företag som gymnasiearbete.

Varför har du valt just detta ämne?

Vi valde att skapa företaget Refine UF för att vi vill påverka hur det ser ut i naturen, och uppmana människor att inte slänga skräp i omgivningen hur som helst.

Vad kan vara viktigt att tänka på när man skriver/producerar ett gymnasiearbete?

Det är viktigt att planera noggrant och göra allting i tid, så att man hela tiden ligger i fas.

 

Alice Evebring

Stephanie Santos Brito, Sa15s

Ny upplaga på skoltidningen är påbörjad

Ny upplaga på skoltidningen är påbörjad

Två veckor har gått sedan vårterminen började och Ållebergsgymnasiets samhällstreor har redan börjat med den nya upplagan utav gymnasiets skoltidning DIGGIT 2.0.

Vi mötte upp Ebba Jansson för en kort intervju (längst fram på bilden) där hon berättar att det är mycket som behöver göras för vårens upplaga utav tidningen.

Och eftersom det är båda samhällstreorna som hjälps åt med att skriva tidningen tillsammans så är alla mycket ivriga på att få börja jobba!

(Längst fram Ebba Jansson, på andra raden till vänster Moa Hellberg, Elin Zetterström och längst bak Caitlin Le).

 

Ammie Andersson

Emelie Nilsson

Lisa Gilbertsson, SA15m