Schysst resande

Okategoriserade

Under demokrativeckan hölls flera föreläsningar i de olika aulorna. En av dessa hette “Schysst resande” och hölls av  Anna Ekdahl. Hon inleder föreläsningen med att berätta om nätverket “Schysst resande” som hon kommer ifrån. Nätverket skapas utifrån flera olika företag, däribland “UNIONEN” och “Childhood”. De jobbar för ett hållbarare resande, där både människa, miljö och ekonomi ska kunna fungera tillsammans. Dem jobbar även med att lyfta frågan i media, stödet från olika tidningar har blivit större med tiden och allt fler människor har vetskapen kring resandet påverkan på miljön. 2016 Var det 1.2 miljarder resor som gjordes och antal ökar för varje år. Föreläsningen gick ut på att få lyssnarna att förstå det avtryck som görs på naturen när vi reser. Men också hur vi kan göra resandet mer skonsamt för både människa och natur. 

“De jobbar för ett hållbarare resande, där både människa, miljö och ekonomi ska kunna fungera tillsammans.”