När Maria var ungefär 25 år bodde hon i Nybro och det var där hennes intresse för miljöfrågor grundade sig. Maria kände sig rädd för vad som kommer hända med jorden om vi fortsätter såhär, och bestämde sig för att hon ville vara med och påverka och göra något åt detta. Något hon fick starka åsikter kring var användningen av kärnkraft, då hon tyckte det var obehagligt att någon som varken syns eller luktar kunde vara så skadligt. “Vi kan inte göra så” sa Maria när vi pratade med henne, hon tycker att alla människor ska kunna leva ett gott liv utan att bli sjuka. Hon anser att vi inte bara kan tänka på oss själva, vi som lever på jorden nu, utan de framtida generationerna också. Vi som lever nu kommer klara oss från enorma katastrofer här på jorden, men det kan mycket väl drabba våra framtida släktingar. Maria tycker även att det är viktigt att vi värnar om våra skogar och djur då de också förtjänar att värnas om.

Maria anser att det finns många sätt som vi alla kan hjälpas åt på, för att rädda vår miljö. Till exempel kan vi börja åka mer kollektivt, det går många bussar och tåg som kan ta oss till våra destinationer som är mycket mer miljövänligt än bil. Är det gångavstånd kan vi gå eller cykla vilket också är ett bättre alternativ. Vi kan också börja tänka på att flyga mindre då det också har en stor negativ inverkan på vår miljö. Små saker som Maria tycker vi kan göra är att minska vår konsumtion av kläder,

köpa färre men också utnyttja second hand mer. Något som Maria också tycker man kan göra för att göra skillnad, är att gå med i politiska partier och ta upp viktiga miljöfrågor där, men även gå med i andra organisationer som kämpar för miljön. Maria menar att om vi alla gör små förändringar i vardagen, med små steg, kan vi tillsammans göra skillnad.

Maria tycker det är viktigt att prata om miljöfrågorna här på Ållebergsgymnasiet och har många förslag på vad vi kan göra tillsammans. Till exempel så kan vi unga börja att driva frågorna själva och uppmuntra varandra till att vilja göra bättre. Hon tycker det är viktigt att vi hjälps åt i matsalen att minska matsvinnet, ett stort miljöproblem är all mat vi slänger och det är ett enkelt problem som går att lösa genom att ta till sig mindre mat och äta upp det. Maria tycker det viktigaste är att vi alla försöker göra något, små steg åt rätt håll varje dag.

“ Fast jag verkar vara lite mycket ”polis” tycker jag själv när jag läser intervjun. Innerst inne vill jag att alla ska ha det bra och att var och en ska tänka lite grann på vad den kan göra för att det ska bli bättre med miljön”, säger Maria.

Vi tackar Maria för det hon gör för oss elever här på skolan och tackar henne för att vi fick skriva om henne i Diggit.