Kuben – lika rätt inför lagen 

Ållebergsgymmnasiet arbetar för andra året med kuben som vi fått tillsänt från Raoul Wallenberg Akademin. Förra året när Falköping var utsedd till Sveriges mest medmänskliga kommun arbetar vi med den mänskliga rättigheten “allas rätt till ett tryggt liv”. I år arbetar vi med rättigheten “lika rätt inför lagen”. Arbetet utförs av samhällselever och det är ett arbete som kommer att fortsättas framöver.