Hur ser våra dagar ut nu?

Efter att corona brutit ut har det lett till att bland annat vi gymnasieelever nu mera har distansundervisning, det vill säga att våra lektioner sker på distans, genom exempelvis dator. Våra dagar och rutiner ser annorlunda ut, och har påverkats av att sitta i karantän. Då antalet smittade av Covid-19 men även döda ökar konstant runt om i världen. Utbrottet gick väldigt snabbt och har påverkat samhället mycket, vilket har gjort att man inte riktigt insett vad som faktiskt skett, man vet inte mycket alls, varken om situationen just nu eller framtiden. Utan vi lever i nuet och får se vad som komma skall.