Hedersmordet på Fadime Sahindal

Namn: Fadime Sahindal

Född: 2 april 1975

Etnicitet: Kurd från Turkiet

Död: 21 Januari 2002 (26 år)

“Fadime var en kvinna som mördades för att hon valde att följa sina egna
framtidsdrömmar och göra sina egna livsval.”

Fadime kom till Sverige som barn från den kurdiska delen av Turkiet och växte upp i Uppsala. För sitt val att inte underordna sig sin familjs krav på hur hon skulle leva utsattes hon för hot, våld och trakasserier. Hon kom att engagera sig mot hedersrelaterat våld och föreläste över hela landet både för myndigheter

och organisationer. Fadime medverkade vid flera tillfällen i media, bland annat i TV-programmet Spriptease och i en dokumentär producerad av Folkhälsoinstitutet.

Hon flyttade till Östersund för att utbilda sig till socionom och var under studietiden aktiv i socialdemokraternas ungdomsförbund SSU där hon satt som ledamot i distriktsstyrelsen med ansvar för jämställdhetsfrågor. Där berättade hon öppet om sin kamp för att själv få välja hur hon skulle leva sitt liv.

Hon lyfte även fram att hon inte var ute efter att skuldbelägga sin familj. Två månader efter talet som hölls i riksdagen, den 21 januari 2002 sköts Fadime Sahindal ihjäl av sin egna far i hennes systers
trappuppgång i Uppsala. Fadern dömdes livstids fängelse för mordet. Detta ledde till stor uppmärk-
samhet i media och politiken.

Den 4 juni 2013 invigdes ett minnesmärke vid Fadimes plats i centrala Uppsala. Minnesmärket
är skapat av konstnären Hanna Beling och är tänkt att gestalta Fadimes gärning som föresprå-
kare för den fria viljan och rätten att få välja sitt eget liv. Den består av ett trädliknande konstverk
med gyllene frukter och en spegel i ögonhöjd där vi kan ställa oss frågan – vad gör jag själv för att
världen ska bli en bättre och rättvisare plats att leva på?

Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en politiskt och religiöst obunden, sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck som skapades efter det som hände Fadime och en annan tjej, Pela. Organisationen har funnits sedan 2001 och vänder sig till alla som är utsatta för eller berörda av hedersrelaterat våld och förtryck.

Text & layout: Leona Shabani