Vad är psykiskt välmående?

Gymnasiearbete

Det kan vara svårt att veta vad man ska skriva om eller vad man ska göra när det kommer till gymnasiearbetet. Eftersom att vi går samhäll media så valde vi att göra en medieproduktion. Vad valde vi då att göra? Jo, vi valde att ta fem bilder som då ska illustrera ållebergsgymnasiets elevers glädje som vi satte upp i en korridor i skolan.

 

Varför?

Vi har satt upp fem bilder som illustrerar psykisk hälsa, elevernas psykiska välmående, i korridoren på skolan. Vi valde just detta arbete då vi ville tillföra glädje och positivitet till skolan. Personer kan ha det tufft eller jobbigt i livet eller i skolan och kan behöva få känna glädje. Därför är bilderna bra för att vi förhoppningsvis kan sätta fler leenden på personer som går förbi.

Det är väldigt lätt att de negativa tankarna tar över de positiva tankarna och vi vill bidra med att försöka sätta de mer positiva tankarna i huvudet hos eleverna på skolan.

 

Hur?

Vi började med att lägga upp en plan på hur vi skulle gå tillväga så smidigt och effektivt som möjligt. Utifrån undersökningen som vi gjorde kom vi fram till att det inte riktigt går att ta reda på fakta hos elever om man inte gör någon slags undersökning, så det gjorde vi. Vi skrev ut 30 enkäter där vi ställt frågor om bland annat vad som ger ungdomar glädje och positivitet. Genom elevernas svar så fick vi många idéer på vad vi nu skulle kunna ta kort på för att kunna illustrera detta på bästa sätt. I enkäten svarade många att det som de blev glada av var främst djur, deras hobby och mycket färg. 

Med elevernas svar på enkäten så började vi sedan att testa oss fram med våra foton för att tillslut komma fram till det slutliga resultatet som ni kan se på sidan samt i korridoren mot samhäll.

 

Skriven av: Arta Abazi & Fanny Andersson